Categories – Word Game for two players   APK MOD 1.0.38

Categories – Word Game for two players APK MOD 1.0.38

MOD Game of Państwa Miasta - gry na 2 osoby full info

App Name Państwa Miasta - gry na 2 osoby
Package Name com.simplicity.panstwa_miasta
Version 1.0.29
Rating ( 20712 )
Size 32.2 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-07-16
Installs 1,000,000+
Category Games, Word

Description of Państwa Miasta - gry na 2 osoby free download .Apk file

Państwo i miasto na F zapewne znasz. A dinozaura, albo klub piłkarski?

Zagraj w legendarną grę, od pokoleń umilającą czas znudzonym uczniom, którym zbrzydła szkoła, uziemionym w domu na czas ferii rodzeństwom, studentom na salach wykładowych, a także prawdopodobnie każdemu kogo poznałeś. Idealna gry na 2 osoby lub dla w osób.

Od teraz możesz zapomnieć o organizowaniu stosów papieru, tuzina długopisów, rysowaniu rozbudowanych tabel i podliczaniu punktów. Wszystko zrobi za Ciebie nasza aplikacja!

Słowa musisz zgadywać w ponad 30 kategoriach, które dzięki waszej pomocy ciągle będziemy ulepszać! Są wśród nich zarówno typowe dziedziny jak nazwy państw, miast, rzek, czy stolic, jak i tytuły filmów, seriali oraz gier.
Zdobywaj punkty i monety, które możesz wykorzystać na podpowiedzi w kryzysowych momentach.

Przemierzaj kolejne kraje zmagając się z różnej klasy przeciwnikami, odkrywaj lokalne zabytki i poszukuj inspiracji do kolejnych słów!
Zagraj z przyjaciółmi na wielu telefonach korzystając z opcji gry w pobliżu, która pozwala tworzyć pokoje widoczne dla graczy w najbliższym otoczeniu. To świetna opcja do na przykład gry na 2 osoby, albo gry na przerwę!
Pamiętaj, aby włączyć nadajnik GPS! Tylko wtedy będziecie mogli rozegrać dwuosobowe gry, albo nawet większe.

Impreza dopiero się zaczyna!
Gdy nie masz nikogo pod ręką, możesz zmierzyć się z graczami z całego kraju w grze online!

A wszystko jak zwykle w starannie przygotowanej oprawie graficznej i dźwiękowej.
Gra dla dziewczyn i chłopaków, małych i dużych!
Gwarancja jakości twórców Czółka i Zgadnij co to?
You probably know the city and the city on F. A dinosaur, or a football club?

Play the legendary game, for generations that have made the time bored with the students who have been abused by the school, grounded at home for their siblings, students in the lecture halls, and probably everyone you met. Perfect games for 2 people or for people.

From now on you can forget about organizing stacks of paper, a dozen pens, drawing large tables and counting points. Our application will do everything for you!

You have to guess words in more than 30 categories, which thanks to your help will be constantly improved! They include both typical areas such as names of states, cities, rivers or capitals, as well as titles of films, series and games.
Earn points and coins that you can use for hints in crisis moments.

Travel through other countries struggling with different classes of opponents, discover local landmarks and look for inspiration for the next words!
Play with friends on many phones using the nearby game option, which allows you to create rooms visible to players in the immediate area. This is a great option for, for example, 2 player games or break games!
Remember to turn on the GPS transmitter! Only then will you be able to play double games or even bigger ones.

The event is just beginning!
When you have no one at hand, you can challenge players from around the country in an online game!

And everything as usual in a carefully prepared graphic and sound setting.
A game for girls and boys, small and large!
The quality assurance of the creators of Czółka and Guess what is it?
– Poprawki błędów

Free download with unlimited money for android  (com.simplicity.panstwa_miasta)

Punch Bob  APK MOD 1.0.23

Punch Bob 1.0.8

Version 1.0.8

Developer Simplicity Games

Uploaded April 12, 2021 11:06

Filesize 51.3 MB

Ski Jump Challenge 1.0.41 APK MOD

Ski Jump Challenge 1.0.35

Version 1.0.35

Developer Simplicity Games

Uploaded December 25, 2020 05:10

Filesize 63.1 MB

Drink Master 1.0.12 APK MOD

Drink Master 1.0.10

Version 1.0.10

Developer Simplicity Games

Uploaded July 23, 2020 10:36

Filesize 32.0 MB

Wykreślanka – słowomania 1.0.14 APK MOD

Wykreślanka - słowomania 1.0.14

Version 1.0.14

Developer Simplicity Games

Uploaded July 23, 2020 10:36

Filesize 30.6 MB

Zgadnij co to? 1.0.40 APK MOD

Zgadnij co to? 1.0.39

Version 1.0.39

Developer Simplicity Games

Uploaded July 17, 2020 08:17

Filesize 32.3 MB