Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá APK MOD 9.7.7Google

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá APK MOD 9.7.7Google

MOD Game of Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá full info

App Name Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá
Package Name air.cn.kx.wg.yttxandvn
Version 9.5.5
Rating ( 7165 )
Size 43.2 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-06-18
Installs 500,000+
Category Games, Strategy

Description of Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá free download .Apk file

Chiến Thần Tam Quốc là một Game SLG có đề tài chiến quốc với bối cảnh Tam Quốc diễn nghĩa, mang bạn đến với thế giới Tam quốc chân thực nhất! Toàn cảnh cuộc chiến giữa các quốc gia diễn ra trong suốt 24 giờ, hơn 300 thành ải sẵn sàng chờ bạn công đánh, danh thần võ tướng của Tam Quốc sẵn sàng an tiền mã hậu cho bạn, và hàng trăm vạn tướng sĩ đầy nhiệt huyết sẽ giúp bạn hoàn thành giấc mộng Tam Quốc! Một tác phẩm game thần thánh với phương pháp chơi kinh điển, cảm giác thân thuộc với một trải nghiệm hoàn hảo khác biệt chưa từng có! Với một Thế giới Tam quốc hỗn loạn, ai có thể đứng ra kiểm soát? Lý tưởng hào hùng làm thế nào để có thể thỏa mãn? Ào ào vũ bão cùng Chiến Thần Tam Quốc vượt qua để trở thành bá chủ một phương! Hãy bắt đầu ngay bây giờ, rung chuyển đất trời, độc bá thiên hạ!
==========Tính năng đặc sắc:=========
– Có thể chơi trên trình duyệt Web và điện thoại, đồng bộ số liệu thực tế
– Tự huấn luyện quân đội, chiêu mộ anh hùng từ Tam Quốc, và chinh chiến Tam Quốc
– Phương pháp chơi và hệ thống server đa dạng, giúp bạn chinh phục thiên hạ
– Tiến hành thảo luận kế hoạch và chiến lược trực tiếp với bạn bè.
War Than Three Kingdoms is a strategy game themed SLG country with the Three Kingdoms context, bringing to the world the most authentic of the Three Kingdoms! Panorama of war between nations takes place in 24 hours, more than 300 of the frontier ready to be beaten, lists martial spirit of the Three Kingdoms ready for your post-code security money, and hundreds of thousands of passionate artists minister blood will help you complete the dream of the Three Kingdoms! A holy game works with the classic approach, sense of belonging to a different perfect experience ever! With a chaotic world of the Three Kingdoms, one can stand out of control? Heroic ideal how to satisfy? Rushing rushing and pass the Three Kingdoms War Than to become a hegemonic way! Let’s start right now, shaking the earth and sky, spread malicious galaxy!
========== Special feature: =========
– Can be played in web browsers and phones, and the actual data
– Self-trained troops, recruited from the Three Kingdoms heroes, and fighting in the Three Kingdoms
– Method and system server game diversity, help you conquer the galaxy
– To discuss and plan strategies directly with friends.
1.Thêm tướng mới: CS M.Siêu.v.v.
2.Thêm skin mới: Thái Văn Cơ
3.Thêm Thương Thành mới: Phiếu Vàng
4.Thêm chức năng mới: Hợp Kỹ
5.Tối ưu hóa các chức năng trong game

Free download with unlimited money for android  (air.cn.kx.wg.yttxandvn)

Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK APK MOD 12.3.1

Three Kingdoms PK—สามก๊ก PK 11.1.0

Version 11.1.0

Developer Heyshell HK Limited

Uploaded April 21, 2021 12:53

Filesize 42.5 MB

戦・三国志バトル3~伝説の神将 APK MOD 7.7.8

戦・三国志バトル3~伝説の神将 7.5.0

Version 7.5.0

Developer Heyshell HK Limited

Uploaded April 15, 2021 22:18

Filesize 52.6 MB

Clash of Three Kingdoms APK MOD 12.2.5

Clash of Three Kingdoms 11.3.0

Version 11.3.0

Developer Heyshell HK Limited

Uploaded February 26, 2021 02:13

Filesize 44.0 MB

戦・三国志バトル ライトニングバースト 7.6.8 APK MOD

戦・三国志バトル ライトニングバースト 7.5.0

Version 7.5.0

Developer Heyshell HK Limited

Uploaded December 08, 2020 07:40

Filesize 52.5 MB