WOW: Hra v Češtině APK MOD

WOW: Hra v Češtině APK MOD

(29)Games, Word

MOD Game of WOW: Hra v Češtině full info

App Name WOW: Hra v Češtině
Package Name cz.codev.wow
Version
Rating ( 29 )
Size
Requirement
Updated
Installs 5,000+
Category Games, Word
Developer

Description of WOW: Hra v Češtině free download .Apk file

WOW: Hra v češtině

Jedná se o vynikající křížovkovou hru, která vám pomůže vylepšit slovní zásobu a pravopis.

1 000+ CROSSWORDS PRO VÁS!

Udělejte slovo, sbírejte promyšlené křížovky a řešte všechny křížovky, každou hádanku a překonejte všechny obtíže, které na cestě vzniknou. Zkuste kombinovat písmena do slov, zkontrolujte pravopis! Pokud máte nějaké problémy, můžete získat pomoc s vydělanými mincemi! A pokud vám dojde mince, můžete své mince dobít, kdykoli uvidíte reklamy!

WOW: Hra v češtině

V této skvělé hře můžete kombinovat písmena do slov a řešit křížovky v každém z nich!

WORD – ZKONTROLUJTE DICTIONÁRNÍ HRÁČSKÉ PRVKY

Kolik slov dokážete udělat? Myslíte si, že vědění abecedy je dost pro úspěch? Samozřejmě že ne! Musíte číst, číst a znovu číst! Řešení křížovek není snadné, potřebujete dostatečnou slovní zásobu.
WOW: Game in Czech

This is an excellent crossword puzzle game to help you improve your vocabulary and spelling.

1,000+ CROSSWORDS FOR YOU!

Make a word, collect thoughtful crossword puzzles and solve all the crossword puzzles, each puzzle and overcome all the difficulties that arise along the way. Try combining letters into words, check spelling! If you have any problems, you can get help with earned coins! And if you run out of coins, you can top up your coins whenever you see ads!

WOW: Game in Czech

In this great game you can combine letters into words and solve crossword puzzles in each of them!

WORD – CHECK THE DICTIONARY PLAYER ELEMENTS

How many words can you make? Do you think that knowing the alphabet is enough for success? Of course not! You have to read, read and read again! Solving crossword puzzles is not easy, you need sufficient vocabulary.

Free download with unlimited money for android  (cz.codev.wow)